Krakowski Szwadron Ułanów im. Józefa Piłsudskiego w barwach Szwadronu Przybocznego Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza jest jednostką kawalerii ochotniczej kultywującą najlepsze tradycje polskiej jazdy. Początki naszego oddziału sięgają 1998 roku, kiedy to pan Henryk Bugajski wystawił własnym sumptem oddział ułanów, który od tamtej pory uświetnia uroczystości patriotyczne i regularnie szkoli się w trudnej sztuce jazdy kawaleryjskiej. W 2004 roku ostatni dowódca kawalerii II RP płk Roman Bąk-Bąkowski nadał panu Henrykowi Bugajskiemu stopień rotmistrza ochotniczej kawalerii Rzeczypospolitej, a dwa lata później gen. Michał Gutowski nominował go na społecznego inspektora ochotniczej kawalerii ds. rekrutacji, wyszkolenia i przestrzegania regulaminu kawaleryjskiego.

18 kwietnia 2001 roku oddział został oficjalnie zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako Stowarzyszenie „Krakowski Szwadron Ułanów im. Józefa Piłsudskiego”. Zarówno w momencie powstania w 1998 roku, jak i rejestracji, Krakowski Szwadron Ułanów był jedną z pierwszych tego rodzaju grup w Polsce. Od maja 2001 roku występujemy pod własnym sztandarem, który został ufundowany przez Prezydenta Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa prof. Andrzeja Gołasia, a wręczony w asyście dowódcy 2. Korpusu Zmechanizowanego gen. Mieczysława Stachowiaka podczas oficjalnej uroczystości na krakowskim Rynku Głównym z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. W roku 2003 zdobyliśmy, pod dowództwem rtm. Henryka Bugajskiego, buńczuk dla najlepszego zespołu na Ogólnopolskich Zawodach Militari w Kalwarii Zebrzydowskiej. W latach 2002–2004 Szwadron był współorganizatorem Ogólnopolskich Zawodów Kawaleryjskich i Dni Kawalerii na Błoniach Mogilskich. Czcząc pamięć o swoim patronie – Marszałku Józefie Piłsudskim, w 2004 roku dowództwo Krakowskiego Szwadronu Ułanów zainicjowało rokroczny przemarsz konny szlakiem I Kompanii Kadrowej. W 2013 roku Krakowski Szwadron Ułanów uświetnił w Wiedniu 330. rocznicę odsieczy wiedeńskiej, a w 2016 roku stanowił część asysty konnej odprowadzającej ppłk Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę” w jego ostatniej drodze na cmentarz na warszawskich Powązkach. Każdego roku nasza jednostka stara się zaznaczać swoją obecność na wszystkich krakowskich uroczystościach patriotycznych, z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Świętem Odzyskania Niepodległości na czele.

W 2019 roku, w stulecie powstania Szwadronu Przybocznego Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza, dla uczczenia zasług tej jednostki wobec Ojczyzny i naszego Patrona, Krakowski Szwadron Ułanów im. Józefa Piłsudskiego, po 20 latach służby w barwach amarantowo – granatowych, z inicjatywy Związku Legionistów Polskich, Jego Komendanta, Zarządu oraz szeregu Rodzin Legionowych przyjął oficjalnie barwy i tradycje Szwadronu Przybocznego Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza (1919 -1922). Uroczyste przekazanie barw i praw do ich używania odbyło się w Domu im. Józefa Piłsudskiego na krakowskich Oleandrach w wigilię 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ponadto, w tym samym roku oficjalna nazwa Stowarzyszenia została zmieniona na „Krakowski Szwadron Ułanów im. Józefa Piłsudskiego – Szwadron Przyboczny Naczelnego Wodza”.

Z dumą nosimy barwy biało-amarantowe z srebrną żyłką pośrodku w umundurowaniu nawiązującym do okresu walk o niepodległość i granice 1918-1922. Cały czas przyświeca nam myśl kultywowania Tradycji Jazdy Polskiej, czczenia pamięci naszego patrona Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz jednostki, której stanowimy ciągłość – Szwadronu Przybocznego Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza.

Nasza działalność, rzecz jasna nie ogranicza się do „wystąpień”. Kultywujemy kawaleryjskie tradycje doskonaląc jazdę konną, wprawiając się w „robieniu” szablą i lancą. Poznajemy i kompletujemy wyposażenie, doskonalimy musztrę w szyku konnym i pieszym.  Tak właśnie przejawia się nasz patriotyzm.

Zapraszamy w nasze szeregi!

Dowództwo i Ułani Krakowskiego Szwadronu Ułanów im. Józefa Piłsudskiego